13.03.2017 Jury XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira

w Języku Angielskim, przyznało Annie Czupryn, uczennicy klasy II g , wyróżnienie indywidualne w

kategorii: kultura języka angielskiego , za rolę Katarzyny z „ Poskromienia złośnicy ‘’.

Serdecznie gratulujemy!

Anna Czupryn, zdj. autorstwa Magda WrzosFot. Magda Wrzos