W dniu 10 grudnia 2018 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi każdej szkoły średniej kończącej się egzaminem  maturalnym, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Naszemu stypendyście Jakubowi Urbańskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

prezesa