Oficjalny przedstawiciel  Uniwersytetów w Holandii – zaprasza na SPOTKANIE  INFORMACYJNE  dla klas maturalnych, w trybie  on-line.

 Prezenter przedstawi możliwości studiowania za granicą, zasady rekrutacji, terminy składania aplikacji, a także możliwości finansowania studiów, poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek. Doradztwo edukacyjne jest całkowicie bezpłatne

Czas trwania prezentacji – około 30 minut. Proponowany termin:  Listopad2022 r. 

Wykaz partnerskich uczelni.  

Na zgłoszenia czekamy w bibliotece szkolnej!