Open Future School – oficjalny przedstawiciel Uniwersytetów w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii – zaprasza 25 stycznia 2021r. ( poniedziałek ) o godz. 14.30 na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla uczniów klas maturalnych, w trybie on-line. Prezenter przedstawi możliwości studiowania za granicą, zasady rekrutacji, terminy składania aplikacji, a także możliwości finansowania studiów, poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek. Doradztwo edukacyjne jest całkowicie bezpłatne. Czas trwania prezentacji – około 30 minut. 

Platforma: MS Teams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWY0MjdkMDctYjk2ZC00YzZhLTkwMjQtMjJkYjRjMGQzMWMx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522fc0f94f8-1333-46e4-9e52-3a1b86a0f3ee%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c62f9bad-cd1e-45cd-8f0a-0c1460c4456f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=49083b1d-706b-415e-914e-4b5fffd59373&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true