Open Future School – oficjalny przedstawiciel Uniwersytetów w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii – zaprasza 30 listopada 2021r. ( wtorek ) o godz. 14.30 na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla uczniów klas maturalnych, w trybie on-line

Prezenter przedstawi możliwości studiowania za granicą, zasady rekrutacji, terminy składania aplikacji, a także możliwości finansowania studiów, poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek. Doradztwo edukacyjne jest całkowicie bezpłatne. Czas trwania prezentacji – około 30 minut. 

Platforma: MS Teams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE3ZGNhNjUtOThkMi00YTM0LWE0YzgtNDA4OGU2YWIzMWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc0f94f8-1333-46e4-9e52-3a1b86a0f3ee%22%2c%22Oid%22%3a%22c62f9bad-cd1e-45cd-8f0a-0c1460c4456f%22%7d

www.facebook.com/eeMdesign