24 czerwca 2020 r. Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydenta Miasta Lublin wręczył pamiątkowe dyplomy przedstawicielom uczniów wyróżnionych w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach i konkursach ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W tym roku, ze względów bezpieczeństwa uroczystość miała charakter symboliczny, wyróżnione szkoły reprezentował tylko dyrektor i uczeń, który uzyskał najwięcej tytułów.

Społeczność Zamoya reprezentował absolwent klasy 3a – Jakub Urbański, finalista trzech olimpiad. Finalistami dwóch olimpiad zastali: Hanna Kot, Wojciech Kosiuk i Rafał Mazurek. Uczniowie naszej szkoły uzyskali łącznie 23 tytuły laureatów i finalistów.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Lublin, uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz finaliści zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin, w kwocie 750,00zł, jeżeli w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich nauczycielom

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!