21 czerwca 2020 r. Pan dr Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wręczył pamiątkowe dyplomy przedstawicielom uczniów wyróżnionych w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach i konkursach ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W tym roku, ze względów bezpieczeństwa uroczystość miała charakter symboliczny, wyróżnione szkoły reprezentował tylko dyrektor i uczeń, który uzyskał najwięcej tytułów.

22 uczniów naszej Szkoły zdobyło 9 tytułów laureata i 15 tytułów finalisty, co umożliwiło zajęcie III miejsca w rankingu olimpijskim liceów i techników.

Społeczność Zamoya na uroczystości reprezentowała uczennica klasy 2fp – Julia Wójcik, laureatka Olimpiady Wiedzy o Mediach i finalistka Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie, podwójna stypendystka.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Lublin, uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz finaliści zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin, w kwocie 750,00zł, jeżeli w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich nauczycielom

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!