30 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Oficjalne wyniki:

Osób uprawnionych do głosowania: 872

Wydanych kart: 634 – 73% ogółu uczniów

Głosów oddanych: 631

W tym:

Głosów ważnych: 561

Głosów nieważnych: 70

Głosy ważne:

Gęca Martyna (1B)– 26

Hołowieniec Honorata (2G)– 18

Kniażuk Jakub (2F) – 15

Krysa Agnieszka (2B) – 6

Michowska Paulina (2F) – 17

Najda Aleksandra (2G) – 134 (23,9%)

Nowak Amelia (1E) – 36

Pasierbiak Maja (2G) – 10

Polak Wojciech (2F) – 19

Porębska Monika (2A) – 39

Ptak Wiktoria (2F) – 28

Radczuk Julia (2F) – 19

Słotwiński Bartłomiej (2H)– 131 (23,4%)

Surman Aleksandra (2F) – 31

Widz Alicja (2E) – 20

Zakrzewska Marcelina (1B) – 12

 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w roku 2019/2020 zostaje Aleksandra Najda z klasy 2G.

Zastępcą Przewodniczącej zostaje Bartłomiej Słotwiński z klasy 2H.

Gratulujemy!