Z wielką przyjemnością ogłaszamy laureatów konkursu „Przerabianie romantyzmu”, który został zorganizowany pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS, i dr Beaty Jarosz przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków, funkcjonujące na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Muzeum Józefa Czechowicza.

Kategoria tłumaczeniowa

III miejsceKatarzyna Pasierbiewicz – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Przypominamy również o I miejscu Klaudii Drozd w Wielkim Teście o Romantyzmie.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!