W tym tygodniu obchodzimy:

10 października –

Dzień Kolejarza,kara_smierci

Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci,

Światowy Dzień Przeciwko Karze Śmierci ustanowiła w 2003 roku światowa koalicja organizacji pozarządowych. Cztery lata później inicjatywę tę poparły państwa należące do Rady Europy, ogłaszając Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. Co roku 10 października powstaje ogólnoświatowe lobby, domagające się zaprzestania wykonywania wyroków śmierci – żądania te kierowane są przede wszystkim pod adresem USA, Chin i Białorusi, a także państw afrykańskich. Ideę rezygnacji z kary śmierci popiera też Unia Europejska.

Światowy Dzień Drzewa,

Dzień Zdrowia Psychicznego


kazimierz_pulaski11 października –

Dzień Pamięci Generała Pułaskiego w USA –

federalne święto obchodzone w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające śmierć Kazimierza Pułaskiego, bohatera amerykańskiej wojny o niepodległość, podczas bitwy pod Savannah. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii” (1777-1779).

 


12 października –

Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu,

Dzień Bezpiecznego Komputera

120 rocznicę urodzin Eugenia Montale’a (1896-1981), włoskiego poety, laureata literackiej Nagrody Nobla (1975)

125 rocznicę urodzin Edith Stein (1891-1942), niemieckiej filozof i teolog, kanonizowanej w 1998 r.lacoste

20 rocznicę śmierci Jean René Lacoste, zw. „The Crocodile” (ur. 1904 r.) – francuskiego tenisisty. Razem z Cochetem, Brugnonem i Borotrą nazywano ich „czterema muszkieterami tenisa”. Po zakończeniu kariery założył firmę – Lacoste, która początkowo produkowała odzież sportową, potem rozszerzyła swój asortyment.


13 października –dkms-2

Dzień Ratownika Medycznego,

Dzień Dawcy Szpiku,

Dzień Garnituru


dzie_edukacji14 października –

Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych,

Dzień Edukacji Narodowej

Najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli !!!


15 października –

Światowy Dzień Białej Laski,

Dzień Dziecka Utraconego, Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych,

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi,

Światowy Dzień Mycia Rąk,

Święto Wojsk Radiotechnicznych,

Międzynarodowy Dzień Niewidomych


16 października –

Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II

munk320

55 rocznicę śmierci Andrzeja Munka, 95 rocznicę urodzin; reżysera, jednego z przedstawicieli nurtu zwanego polską szkołą filmową. Karierę zaczynał jako operator, a później jako reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych.Renomę wpływowej osoby w polskiej kinematografii zdobył jako twórca tragikomicznych dzieł dokonujących rozrachunku z czasami II wojny światowej (Eroica, Zezowate szczęście), a także dramatu wojennego Pasażerka (dokończonego przez Witolda Lesiewicza). W latach 1957–1961 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.

70 rocznicę śmierci Ulricha Friedricha W. Joachima von Ribbentropa (ur. 1893 r.) – ministra spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938 – 1945. Od 1934 roku kierownika biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop. W 1936 r. został ambasadorem III Rzeszy w Londynie. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał ze strony III Rzeszy tzw. pakt Ribbentrop – Mołotow z ZSRR, którego istotą był tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRR rozstrzygały o przyszłym podziale Polski, krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii oraz Finlandii) pomiędzy ZSRR a III Rzeszę. Podczas II wojny światowej, Ribbentrop ponosił odpowiedzialność m.in. za deportacje ludności żydowskiej, z krajów państw podporządkowanych Rzeszy, do obozów zagłady. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 X 1946 roku.