19 marca 2023 r. minie kolejna rocznica urodzin Jana Zamoyskiego patrona naszej szkoły.

Kilka ciekawostek z życia hetmana:

Jan Sariusz Zamoyski był polskim szlachcicem, magnatem i ordynatem Zamościa.

Studiował na Uniwersytecie w Padwie.

Od początków studiów Zamoyski zainteresowany był polityką.

Zamoyski był czterokrotnie żonaty.

Był zdecydowanym przeciwnikiem magnaterii, która chciała zaoferować tron polski Habsburgom.

Zamoyski był w bardzo dobrych relacjach z Batorym, był jego powiernikiem i doradcą, osobistym zaufanym króla.

W 1580 roku założył miasto Zamość.

W 1595 roku ufundował Akademię Zamoyską – świecką uczelnię organizowaną przez Szymona Szymonowica dla studentów z Polski i Litwy.

Jan Zamoyski był bardzo tolerancyjny w sprawach religii.

Nie lubił ostentacyjnej pobożności.

Jan Zamoyski spoczął w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

Ordynacja Zamoyska przetrwała formalnie aż do 1945 roku.

Znajduje się na obrazie Matejki „Batory pod Pskowem.”

Jan Zamoyski był autorem wielu cytatów, które do dziś funkcjonują, jako niezmiernie aktualne.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”

Spójrzmy tylko na królestwo nasze, jedno z pierwszych w Europie, spójrzmy na jego siły i środki obronne, na jego dostatki, bogactwa, na wszystko, co ludziom jest potrzebne. Czegóż nam brakuje? Oto rządu silnego i ustalonego ładu prawnego, a wtedy wszystko będziemy mieli i stać będziemy silni i pewni siebie”

Król panuje, ale nie rządzi”