możliwość zmiany wyboru szkoły lub oddziału

 

Od 14 czerwca do 17 czerwca 2019r. kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkół  i oddziałów!

W celu wprowadzenia zmian należy:

–  udać się do szkoły pierwszego wyboru (konieczna jest obecność rodziców)

– anulować/wycofać wniosek,

– wprowadzić do systemu elektronicznej rekrutacji nowe preferencje,

– wydrukować i podpisać nowy wniosek,

– złożyć nowy wniosek do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru!