Drodzy Uczniowie klas ósmych, II LO oferuje możliwość rozwoju, realizacji pasji i marzeń.

Społeczność naszej szkoły to grono osób aktywnych, otwartych i zaangażowanych, gotowych dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Obowiązujący w Zamoyu Program Wspierania Olimpijczyka ułatwia Ci przygotowanie się do olimpiad i konkursów, pod opieką merytoryczną nauczyciela podczas zajęć kół olimpijskich lub wakacyjnych obozów naukowych. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej może mieć przyznany indywidualny program nauczania lub tok nauki.

I Ty  także masz niepowtarzalną szansę zapisania Swojej karty w historii szkoły, której uczniowie osiągają sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach, także międzynarodowych, otrzymują nagrody i stypendia naukowe, artystyczne, sportowe od władz ministerialnych oraz miejskich a absolwenci są studentami wielu szanowanych uczelni w kraju i zagranicą.