11 maja 2017 r. uczniowie klas drugich liceum o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w spotkaniu z Panią Aleksandrą Wróbel – szpitalnym koordynatorem transplantacyjnym.

Czemu służy przeszczepianie narządów ?

Kiedy można pobrać narządy do przeszczepienia ?

Co to jest śmierć mózgu ?

Jak przebiega pobieranie narządów i ich transplantacja ?

Dlaczego w Polsce brakuje narządów ?

Odpowiedzi na powyższe pytania oraz wiele innych, cennych informacji, m in.  o procedurze sprzeciwu lub zgody na pobranie narządów  wzbogaciło wiedzę uczniów Zamoya.

zz20170407_102020

c20170407_070305

d20170407_070204mn