W Lublinie od wielu lat funkcjonuje miejski program, którego celem jest promowanie najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz turniejach zawodowych.

Celem programu jest wspieranie i promowanie uczniów, którzy w różnych sferach edukacji osiągają rezultaty wykraczające poza wymagania szkolne i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, uczęszczających do szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Lublina.

Zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniowie osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników:

· dyplom Prezydenta Miasta Lublin i nagrodę książkową,

· stypendium Prezydenta Miasta Lublin – 750zł.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania ww. wyróżnień znajdują się w załączonych poniżej uchwałach: · Uchwała nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania.