W dniach 2 kwietnia – 8 kwietnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne.

Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

Próbny egzamin powinien być  przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, czas pracy, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiążą zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.


Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) język polski (PR)fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) matematyka (PR)filozofia (PR)język łaciński (PR)historia sztuki (PR)historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) biologia (PR)wos (PR) geografia (PR)informatyka (PR)
8 kwietnia (środa) chemia (PR) historia (PR)

Zasady oceniania

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół. Dyrektorzy przekażą te dokumenty nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Kontakt z nauczycielem

Uczniowie będą mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.