Szanowna Pani Dyrektor! Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! Koledzy
i Koleżanki!

Pomimo otaczającej nas sytuacji na świecie, nastąpił dzień, w którym możemy podsumować rok ciężkiej pracy. Z całego serca dziękujemy Szanownej Dyrekcji oraz Wam, drodzy nauczyciele i wychowawcy, za ten cały trud włożony w naszą edukację i bezpieczeństwo zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Dziękujemy za wyrozumiałość i starania, aby jak najlepiej przekazać nam wiedzę pomimo utrudnień. Niech te nowe doświadczenia zbudują w nas cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Dziękujemy wam za to, że nie poddajecie się i cały czas walczycie o nasz rozwój intelektualny.
Koleżanki i koledzy. Podziękujmy sobie wzajemnie za spędzony rok szkolny.
Na zakończenie chcielibyśmy pogratulować osiągnięć w wielu olimpiadach, jak i ocen na świadectwach. Rozpoczynają się wakacje. Będziemy przez ten czas nabierali siły do nauki, jaka czeka nas w kolejnym roku szkolnym.
Raz jeszcze składamy podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników.

Samorząd Uczniowski II LO