27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 r. :

Stanisław Lem (1921-2006)

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Tadeusz Różewicz (1921 -2014)

Konstytucja 3 Maja (1791)

więcej:

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22982