Od nowego roku akademickiego rozpoczną działalność Otwarte Koła Olimpijskie UMCS (OKO), Pod egidą Uniwersytetu Dziecięcego UMCS i we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Działalność kół ma na celu pomoc nauczycielom i uczniom zainteresowanym udziałem w olimpiadach przedmiotowych i pokrewnych w przygotowaniu do udziału.

Uczestnicy zajęć OKO pozostaną afiliowani przy swoich szkołach.

W zależności od przedmiotu występują różne wymogi względem uczestników. Podstawowym jest pasja, zaangażowanie i chęć do poszerzania wiedzy, nie są wymagane tzw. uzdolnienia w wybranym kierunku.

Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Udział w zajęciach OKO jest BEZPŁATNY, koła sa otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

1. FIZYKA Piotr Kononowicz p.kanon@vp.pl, tel. 604 540 035 (dla uczniów kl. 8 i kl. 1 liceum, zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie)

Waldemar Berej Czwartek 17.30-19 Koło Zaawansowane

Grzegorz Zawadzki Wtorek 18-19.30 Koło Zaawansowane

2. CHEMIA Piotr Jakubiec pjakubiec@wp.pl, tel. 606 694 582 (dla uczniów kl. 7-8 i liceum, zajęcia w czwartki 16-19 Wydział Chemii UMCS)

3. INFORMATYKA Henryk Kawka hkawka@wp.pl tel. 512 949 324 (dla uczniów kl. 7-8 i liceum, zajęcia planowane w środy, dzień może ulec zmianie, oraz we wrześniu 1 tydzień codziennie po 3 h, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS)

4. GEOGRAFIA Ewa Szabłowska olimpijskie.geografia@gmail.com tel. 575 764 777 (dla uczniów kl. 7-8, wtorek lub środa, 2 h tygodniowo, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)