Informujemy, iż w związku z wydanym rozporządzeniem MEN z dn. 25.03.2020 r., etapy centralne OWoIIIRP, OWoUE, OWoS i OWH w b.r. szkolnym zostały odwołane!

Komitet Organizacyjny COPTIOSH przyjął w dn. 26.03.2020 r. następujące poprawki do regulaminów 4 olimpiad (OWoIIIRP, OWoUE, OWoS i OWH):

9.5.1. W związku z wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dn. 25 marca 2020 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Dz. U. poz. 530 z 2020 r.), wprowadza się niniejsze poprawki do Regulaminu Olimpiady z dn. 26.03.2020 r.:

9.5.1.1. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty.

9.5.1.2. W Olimpiadzie przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów, chyba że wydane zostanie nowe rozporządzenie Ministra w tym zakresie, umożliwiające przyznanie statusu laureatów, wówczas – na podstawie wyników etapu okręgowego – 25 najlepszym uczestnikom II etapu (którzy uzyskali najlepsze wyniki w kraju) przyznane zostaną tytuły laureatów (o ile decyzja Ministra pojawi się najpóźniej do 15.04.2020 r., gdyż wtedy wysłane zostaną zaświadczenia uczniom do ich szkół; jeśli do 15.04.2020 r. nie pojawi się stosowne rozporządzenie, wszyscy otrzymają zaświadczenia finalistów Olimpiady).