Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczniów do olimpiad COPTIOSH (internetowo, na naszej stronie www.coptiosh.eu), które wszystkie są:

nieodpłatne (nie ma wpisowego)

rankingowe (w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP)

– dające indeksy na ponad 30 szkół wyższych w RP

– z przewidzianymi do rozdania uczestnikom i ich opiekunom nagrodami o wartości ok. stu pięćdziesięciu tysięcy zł (w tym cenne rzeczowe oraz około 70-100 wycieczek uczniom i opiekunom do Brukseli/Srasburga).

Na naszej stronie WWW.coptiosh.eu będą systematycznie zamieszczane wszystkie informacje o tegorocznych olimpiadach.

Podajemy terminarz wszystkich 5 olimpiad COPTIOSH w b.r. szkolnym 2022/23:

1/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

– termin zgłoszeń – do 13.11.2022 r.

– I etap szkolny – 15.11.2022 r. o g. 8.00

– II etap okręgowy – 07.01.2023 r.

– III etap centralny (w Golubiu Dobrzyniu) – 04.04.2023 r.

2/ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

– termin zgłoszeń – do 27.11.2022 r.

– I etap szkolny – 29.11.2022 r. o g. 9.00

– II etap okręgowy – 21.01.2023 r.

– III etap centralny (w Białymstoku) – 15.04.2023 r.

3/ Olimpiada Wiedzy o UE:

– termin zgłoszeń – do 04.12.2022 r.

– I etap szkolny – 06.12.2022 r. o godz. 10.00

– II etap okręgowy – 25.02.2023 r.

– III etap centralny (w Białymstoku) – 03.06.2023 r.

4/ Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym:

– termin zgłoszeń – do 11.12.2022 r.

– I etap szkolny – 13.12.2022 r. o g. 11.00

– II etap okręgowy – 11.03.2023 r.

– III etap centralny (w Białymstoku) – 10.06.2023 r.

5/ Olimpiada Wiedzy o III RP:

– termin zgłoszeń – do 08.01.2023 r.

– I etap szkolny – 10.01.2023 r. o godz. 12.00

– II etap okręgowy – 18.03.2023 r.

– III etap centralny (w Białymstoku) – 17.06.2023 r.

Z poważaniem, Komitet Organizacyjny COPTIOSH.