Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której tematem zmiennym jest w tym roku ,,20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej” (program i literatura na stronie: Program – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (owpsw.edu.pl)).

Oto harmonogram Olimpiady:  

31.10.2023 – zgłaszanie szkół do udziału w Olimpiadzie 
30.11.2023 (czwartek) – zawody szkolne 
10.12.2023 – przesyłanie do Komitetu Okręgowego prac uczestników 
zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów 
szkolnych 
03.02.2024 – zawody okręgowe 
29.02.2024 – przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników 
zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów 
okręgowych 
06-07.04.2024 – zawody centralne w Uniwersytecie Warszawskim, 
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.