Zachęcam zainteresowane osoby do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o III RP😊!

Zakres tematyczny olimpiady to:

👉najnowsza historia Polski,

👉zagadnienia związane z ustrojem, prawem oraz polityką zagraniczną.

Więcej informacji:

https://coptiosh.eu/owoiiirp

Zapisy: biblioteka szkolna, p. Justyna Skórska-Wicha