Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych  na Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. W tym roku wiodącym tematem jest Unia Europejska. Podobnie jak w roku ubiegłym temat pierwszy dodatkowo jest objęty konkursem pod patronatem Prezydenta RP.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie:

https://owobio.uw.edu.pl/ a także u sekretarza Olimpiady dr Liliany Węgrzyn- Odzioby adres mailowy: liliana.wegrzyn-odzioba@poczta.umcs.lublin.pl