Uczeń klasy 2a Jakub Głazowski został zakwalifikowany do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Kubie serdecznie gratulujemy.