Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej.

Dlaczego warto?

Niektóre uczelnie traktują tytuły laureata lub laureata i finalisty jak 100% wynik na maturze z matematyki.

Co trzeba umieć?

Wystarczy standardowa szkolna wiedza językoznawcza (dla zrozumienia poleceń). Przede wszystkim trzeba logicznie myśleć (analizowanie, syntezowanie) oraz być spostrzegawczym.

Jak się sprawdzić?

Na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-matematycznej

znajdują się zadania z etapów szkolnych z lat 2009-2018 (z wszystkimi typami zadań). Na końcu każdego arkusza są odpowiedzi.

Kiedy to będzie?

Etap szkolny już 24 X 2019 r. (czwartek) w naszej szkole.

Chęć udziału w OLM prosimy zgłosić pani Jadwidze Lis lub pani Agnieszce Rak (sala 208), najpóźniej do 21 X 2019 r.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!