Zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Prezentację Multimedialną „МОЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА”. Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub w dwie osoby, w programie PowerPoint w formatach pptx, ppt lub ppsx. Czas prezentacji do 3 minut.
Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 15 kwietnia 2020r.
Zainteresowanych uczniów zapraszam zdecydowanie wcześniej w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących przygotowania prezentacji! – p. Iwona Massalska (nauczyciel języka rosyjskiego)

http://rusysty.com.pl/blog/zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-og%C3%B3lnopolskim-konkursie-multimedialnym