Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 5 lipca 2021 r. w godz. 9.00-13.00

KLASASALA
3a013
3b016
3c107
3e108
3f007
3g208
3h211
Podwyższający016

W kolejnych dniach świadectwa wydawane będą w sekretariacie II LO, w godz. 10.00-14.00.

Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości.