Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości.

Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 5 lipca 2022 r. w godz. 9.00-13.00

W kolejnych dniach świadectwa wydawane będą w sekretariacie II LO, w godz. 9.00-14.00.

Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości.

Zapraszamy!