Klasa 1d wzięła udział w warsztatach dotyczących ochrony bioróżnorodności organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik i NASK. Po krótkiej dyskusji o tym czym jest bioróżnorodność uczniowie wzięli udział w grze obrazującej zależności między elementami kształtującymi bioróżnorodność. Wszystkie grupy doświadczyły, że brak jednego z składników ekosystemu może spowodować katastrofę ekologiczną. Gra w empiryczny sposób ukazała wpływ człowieka na bioróżnorodność. Pracując w grupach uczniowie wykazali wagę gatunków kluczowych. Nie zabrakło dyskusji na tematy kontrowersyjne dotyczące kornika drukarza czy bobra. Możliwość aktywnego uczestnictwa w warsztatach sprawiła, że treści tam poruszone na pewno zostaną w nas długo.