11 listopada 2017 r. przeżywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Lublinie rozpocznie złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim i uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie o godz. 10.00 odprawiona zostanie w archikatedrze lubelskiej Msza św. w intencji Ojczyzny. Ciąg dalszy oficjalnych obchodów uroczystości będzie miał miejsce w tym roku od godz. 11.45 na Placu Zamkowym. Szczegółowy program uroczystości znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin: https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/narodowe-swieto-niepodleglosci-11-listopada,128,1730,1.html

Zachęcamy do uczestnictwa