Drodzy Czytelnicy – Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
z radością informujemy, że nasza Szkoła otrzymała dotację na „zakup książek niebędących podręcznikami, w szczególności nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 i pozostających w sferze zainteresowania uczniów oraz służących realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zgodnie z zapisami programu przed dokonaniem zakupu książek szkoła powinna:
– zasięgnąć opinii rady rodziców i SU w tym zakresie,
– zakupione książki powinny być zgodne z zainteresowaniami uczniów oraz służyć realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W ramach tego zadania szkoła zobowiązana jest do zorganizowania:
– co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
– co najmniej jednego spotkania z rodzicami uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,
– zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział z wykorzystaniem zakupionych książek,
-dostosowania organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji.”

W związku z tym prosimy o:
zgłaszanie własnych propozycji zakupu nowości wydawniczych, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w naszym księgozbiorze (z uwzględnieniem w/w zobowiązań) poprzez pozostawienie propozycji w bibliotece szkolnej lub poprzez e-mail: ibednarr@zamoy.lublin.eu, jwicha@zamoy.lublin.eu.

– propozycje zakupów prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja, co związane jest z kalendarzem projektu.

Dziękujemy!