Zapraszamy zainteresowane osoby do obchodów 19 października Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych ustanowiony mocą ustawy Sejmu RP, z 4 X 2018 r.: „W hołdzie Duchownym Niezłomnym, bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”

19 października 2023 r. odbędzie się Msza św. za Ojczyznę odprawiona o godz. 18.00, w kościele pojezuickim pw. św. Piotra Apostoła, przy ul. Królewskiej 9. Po Mszy św., około godz. 19.00, złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na ścianie kościoła przy ul. Królewskiej 9.

Zapraszamy jednocześnie do obchodów w dniu 20 października 2023 r. upamiętniających martyrologię żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Związku Sowieckim.

Program obchodów