Nabór uzupełniający do Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór uzupełniający kandydatów do Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Jest on apolityczną organizacją młodzieżową, działającą przy Lubelskim Kuratorze Oświaty.

W jego skład wchodzą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.

Kandydaci powinni charakteryzować się:

– otwartością,

– aktywnością (zaangażowaniem w aktywność społeczną),

– odwagą i chęcią do wystąpień publicznych,

– chęcią by poświęcić swój czas i energię na działania na rzecz samorządności,

– wysoką kulturą osobistą,

– powinni być uczniami klas VII lub VIII szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Następnie komisja konkursowa oceni zgłoszenia i wybierze najlepszych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy do Kuratorium Oświaty w Lublinie (zastrzegamy sobie prawo do wyboru do 100 osób). Ostatnim etapem jest sesja wyborcza, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

– formularz zgłoszeniowy (w formacie doc, docx lub pdf),

– prezentacja (w formacie ptt, pttx lub pdf) lub film (link do strony internetowej) zawierająca odpowiedzi na następujące pytania/stwierdzenia:

o Kim jesteś?

o Jak włączałeś/włączałaś się w działania samorządu uczniowskiego w ciągu ostatnich 3 lat?

o Czy jesteś zaangażowany w inne działania Twojej szkoły? Jeśli tak, jakie?

o Jak spędzasz czas po szkole? Opisz swoje doświadczenia związane z działalnością pozaszkolną i zainteresowaniami.

o Opisz swoje dotychczasowe wystąpienia publiczne.

o Jaki jest Twój największy sukces?

o Jaka jest Twoja motywacja do działania w Parlamencie?

o Wymień 5 najciekawszych Twoim zdaniem pomysłów, które chciałbyś zrealizować podczas kadencji Parlamentu.

o Co swoją osobą możesz wnieść w prace Parlamentu?

– skan pisemnej zgody dyrektora szkoły na kandydowanie wraz z pieczęciami szkoły i dyrektora,

– skan formularza zgody na udział w rekrutacji i pracach Parlamentu oraz zgody na przetwarzanie danych.

Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.

Prosimy zainteresowanych uczniów o zgłoszenie się do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w celu pobrania dokumentów rekrutacyjnych, a o oddanie zgłoszeń do poniedziałku (17.12).

UWAGA! Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.