6 września 2018 roku w ramach projektu unijnego „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” młodzież z Zamoya uczestniczyła w ostatnim, podsumowującym wszystkie moduły zajęć edukacyjnych, spotkaniu zorganizowanym w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po oficjalnych przemówieniach, wykładzie na temat pamięci młodzież odbyła zajęcia z grupą KLANZA.

Następnego dnia odbyła się olimpiada „Starcie gladiatorów wiedzy”. Rywalizowały ze sobą reprezentacje 8 liceów ogólnokształcących z Lublina, Krasnegostawu, Świdnika, Ożarowa, Chełma i Tarnobrzega. Każdy uczeń rozwiązywał test zawierający pytania dotyczące programu zajęć Misji MED. Ostatecznie najwięcej punktów uzyskała nasza szkoła, z czego jesteśmy bardzo dumni. Najlepszy wynik indywidualny również należał do naszej uczennicy, Oli Bartoszcze. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego otrzymało medal oraz dyplom uznania, natomiast uczniowie zostali obdarowani miłymi upominkami.

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie będzie oczywiście nadal kontynuowana. Już czekamy na nowy projekt edukacyjny…