W tym roku szkolnym, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, z lekkim opóźnieniem  odbył się Międzynarodowy Konkurs “Matematyka Bez Granic”. W konkursie udział wzięło 2 klasy pierwsze: 1a, 1b.
Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.
Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą rówieśników z Europy; zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
Niezmiernie miło  nam poinformować , że klasa 1a zdobyła 1 miejsce w Regionie, a klasa 1b drugie miejsce w Regionie.

Serdecznie gratulujemy uczniom obu klasa pierwszych i  życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach nauki.