11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Został ustanowiony przez UNESCO, aby uznać kluczową rolę kobiet i dziewcząt w nauce i technologii. Ten dzień jest okazją do promowania pełnego i równego dostępu oraz uczestnictwa w nauce dla kobiet i dziewcząt.

Na całym świecie kobiety stanowią 29 proc. wszystkich naukowców, 11 proc. piastuje najwyższe stanowiska na uczelniach wyższych, a zaledwie 3 proc. kobiet zostało wyróżnionych naukową nagrodą Nobla. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2019 roku w Unii Europejskiej było ponad 6,3 mln kobiet naukowców oraz inżynierów. Stanowiło to 41 proc. ogółu zatrudnionych w nauce i technice.

Jeśli spojrzymy pod kątem branż zatrudniających naukowców i inżynierów, proporcje wyglądają zupełnie inaczej. Między innymi w produkcji zdecydowanie przeważali mężczyźni – 79 proc., z kolei w sektorze usług proporcje między płciami były bardziej zrównoważone i wynosiły 54 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet.

Z kolei przyglądając się udziałowi kobiet w nauce w poszczególnych państwach członkowskich, najmniej jest ich w Finlandii (29 proc.), na Węgrzech (30 proc.), Luksemburgu (31 proc.) i w Niemczech (33 proc.). Najwięcej kobiet naukowców i inżynierów jest na Litwie (57 proc.), w Bułgarii i na Łotwie (po 52 proc.) oraz w Danii (51 proc.).

W tym zestawieniu Polska osiągnęła lepszy wynik niż unijna średnia (49 proc.) i wśród 27 krajów członkowskich zajęła siódme miejsce.

UNESCO, które zainicjowało Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, wyjaśnia, że ten dzień ma przypominać, że kobiety i dziewczęta odgrywają kluczową rolę w społecznościach naukowych i technologicznych.

Życzymy wszystkim paniom zajmującym się nauką i nowoczesnymi technologiami sukcesów i wytrwałości w pracy!

Źródła: www.forbes.pl