Miasto Poezji to festiwal literacki organizowany od 2008 roku przez ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Ideą Festiwalu jest promowanie Lublina jako miasta literackiego. Z Lublina wywodzą się przecież sławni polscy poeci : Józef Łobodowski, Julia Hartwig, Marcin Świetlicki.

Miasto Poezji to także cykl wydarzeń kulturalnych o zróżnicowanym charakterze – które odbywają się w przestrzeni całego miasta. Hasłem przedsięwzięcia jest formuła: „Miasto poezji – poezja miasta”. W ramach współpracy z organizatorami festiwalu każdego roku gościmy w ramach „Świadectwa poezji” artystę, który spotka się z uczniami i opowiada o swojej twórczości , o świecie swoich fascynacji literackich i o przygodzie z naszym festiwalem.

W tym roku uczniowie z klasy 1f i 2f zaprosili na spotkanie poetę z Warszawy Radosława Jurczaka, który jest gościem tegorocznej edycji festiwalu. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w ciekawym dialogu o sposobach rozumienia poezji, o związkach matematyki, filozofii i sztuki poetyckiej oraz o roli szkoły i rodziców w kształtowaniu pasji literackich.

Pięknie dziękujemy za spotkanie a zainteresowanych zapraszamy do najbliższego numeru gazetki „Zamoy Xpress”, w którym ukaże się wywiad z naszym gościem.