Praca zespołowa potrafi znacznie podnieść efektywność działań w niejednej dziedzinie nauki.  Doskonale przekonali się o tym uczniowie klas 1h ,1a, 1c  biorący udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „Matematyka bez granic”.

Turnieju tego nie można nazwać konwencjonalnym, jako że wyróżnia się zadaniami w dużym stopniu nawiązującymi do życia codziennego, obejmuje różne działy matematyki z wieloma odniesieniami do innych przedmiotów, a jedno z zadań należy rozwiązać w wybranym języku obcym. Jednakże najważniejszą cechą odróżniającą ten konkurs od pozostałych jest jego nietypowa forma: nie polega on na pracy indywidualnej ucznia lecz cały zespół klasowy wspólnie dąży do osiągnięcia sukcesu:

klasa 1 h – 2 miejsce w regionie oraz 11 w kraju

klasa 1 a – 3 miejsce w regionie oraz 17  w kraju

klasa 1 c – 4 miejsce w regionie oraz 22 w kraju.

Serdecznie gratulujemy uczniom odniesionego sukcesu.

matematyka 3  matematyka 2