W załączeniu przedstawiamy pismo Prezydenta Miasta Lublin dotyczące Lubelskiej Karty Miejskiej.