W okresie od września do grudnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w projekcie „Lokomotywy”. Jest on skierowany do osób kreatywnych, ambitnych i aktywnych, które chcą zmienić coś w swoim otoczeniu, a jednocześnie zdobyć profesjonalną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania i realizacji projektów kulturalnych. Każdy uczestnik przejdzie serię szkoleń z tematyki komunikacji, pracy w grupie, treningu kreatywności, zarządzania projektem, pozyskiwania funduszy oraz promocji. Oprócz szkoleń udział w projekcie gwarantuje także moduł praktyczny – grupa zrekrutowanych uczniów wspólnie wypracuje pomysł na inicjatywę, a następnie otrzyma wsparcie tutora, który pomoże zrealizować im ten pomysł w szkole.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie http://www.teatrikon.pl/animacja/lokomotywy/rekrutacja i na spotkanie promocyjne, które odbędzie się 27.09.2016 od 12:00 do 15:00.

Organizatorem „Lokomotyw” jest Fundacja TEAM Teatrikon. Szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronach: www.lokomotywy.teatrikon.pl oraz www.facebook.com/LOkomotywy.projekt

images