Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konsultacje z rodzicami w dniu 19 października 2020r. zostają odwołane i przeniesione na inny termin. O nowym terminie powiadomimy Państwa w późniejszym komunikacie.

 Bardzo prosimy o kontaktowanie się z wychowawcami i nauczycielami przez dziennik lekcyjny.  https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/rejestr.aspx