Prace nad ustawą zasadniczą trwały od 1788 r., kiedy zwołano Sejm, nazwany później Wielkim albo Czteroletnim.

Sala obrad

3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: „abyś nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny”. Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę”. W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim obstawionym przez dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego oddziały garnizonu warszawskiego gromadził się rozentuzjazmowany tłum.

Główne postanowienia Konstytucji:

– wprowadzała zasadę trójpodziału władzy: władzę prawodawczą stanowiły „stany zgromadzone”, władzę ustawodawczą reprezentował król i straż, władza sądownicza została oddana sądom,

– wprowadzała zasadę dziedziczności tronu,

– znosiła liberum veto,

– zwiększała liczebność armii,

– wprowadzała podatki od szlachty,

– zapewniała opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem.

Twórcy Konstytucji:

Zapraszam do ułożenia puzzli online 🙂 !

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/231224-konstytucja-3-maja

Źródła: https://dzieje.pl/,

https://konstytucja3maja.blogspot.com/

Miłego dnia 🙂 !