Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu organizowanego przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Jako główną nagrodę w konkursie zostały przewidziane indeksy na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe (w sumie 6 indeksów) oraz dodatkowe atrakcyjne nagrody, w tym m.in. tablety, gry planszowe oraz inne gadżety.

Tegoroczne rozstrzygniecie Konkursu odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-408 (Kampus Główny przy Al. Racławickich 14) w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 26.11. 2023 r. (istnieje możliwość wydłużenia terminu po kontakcie mailowym). Zgłoszenia można nadesłać zarówno droga elektroniczną na adres: agnieszka.zareba@kul.pl,konkursinpism@kul.pl jak i drogą pocztową na adres:Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem – „Konkurs”

więcej informacji na stronie: https://www.kul.pl/konkurswiedzy