Nauczyciele języka niemieckiego oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO ” dla uczniów szkół średnich.

W roku szkolnym 2021/2022 konkurs będzie dotyczył Niemiec.

Pierwszy etap konkursu (szkolny) zaplanowano na 04 marca 2022r. (piątek) w godz. 13:00-14:30.

Uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie zespołu decyduje nauczyciel) test przesłany do zgłoszonych szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu.

Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie.

Chętni do udziału w konkursie uczniowie zgłaszają się do koordynatora konkursu p. Renaty Królikowskiej do dnia 11 lutego 2022 r. (piątek) przez dziennik elektroniczny. Przy grupie trzyosobowej proszę podać: imię, nazwisko każdego uczestnika oraz klasę. W tym dniu utworzona zostanie grupa na Teams dla uczestników konkursu. Na grupie będzie można zwracać się z pytaniami do koordynatora konkursu, tu też będą zamieszczane informacje na bieżąco dla uczestników konkursu.

Uczniowie biorący udział w konkursie dostarczają do swojego nauczyciela języka niemieckiego lub koordynatora konkursu podpisaną zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu najpóźniej w dniu odbywania się konkursu. (uczniowie niepełnoletni zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, pełnoletni przez siebie)

W związku z pandemią należy uwzględnić różne warianty przebiegu etapu szkolnego konkursu, w tym online, organizowaną przez szkołę. Decyzje o ostatecznej formie rozgrywek na poszczególnych etapach podejmowane będą na bieżąco.

Zakres wymagań:

podstawowe wiadomości geograficzne (np. obszar, ludność, sąsiedzi) – podział administracyjny (np. landy/kantony i ich stolice) – zasoby wodne, pasma górskie i szczyty – największe miasta – najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki – symbole narodowe – gospodarka (np. najsłynniejsze marki przemysłu) – środki transportu i lokomocji – media (np. najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne) – słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka) – waluta – najważniejsze święta, tradycje i obrzędy – tradycyjne potrawy – najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

Więcej:

Turbolandeskunde

Turbolandeskunde – Regulamin

do wypełnienia:

Załącznik nr 3

(Zgoda na udział w konkursie oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu)