Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie organizują Międzynarodowy Konkursu na Esej Geopolityczny (edycja V).

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:

  • Morze Bałtyckie w strategii bezpieczeństwa NATO;
  • Znaczenie służb specjalnych w kreowaniu elit politycznych krajów Europy Wschodniej;
  • Geopolityczna wizja świata Donalda Trumpa w przeddzień wyborów prezydenckich w USA;
  • Państwa arabskie wobec wojny między Izraelem a Hamasem;
  • Wymiar polityczno – wojskowy broni chemicznej;
  • Rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie – osądzić, rozliczyć, ukarać;
  • Geopolityczne konsekwencje członkostwa Finlandii w NATO;
  • Kody geopolityczne współczesnego imperializmu rosyjskiego;
  • Wojska najemne we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Eseje należy przesłać pocztą e-mail na adres isurowiec@panschelm.edu.pl jako plik pdf, w tytule wiadomości wpisując: ,,Konkurs na esej”. Na prace oczekujemy do 12 kwietnia 2024 r.

10 najlepszych uczestników konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu VII edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2023 roku. Regulamin oraz pozostałe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie:

https://panschelm.edu.pl/konkursptg_sm/

https://panschelm.edu.pl/miedzynarodowy-konkurs-na-esej-geopolityczny/

Angielska wersja językowa:

https://panschelm.edu.pl/miedzynarodowy-konkurs-na-esej-geopolityczny/?lang=en