W dniu 16 listopada 2018 r. w naszej szkole miała miejsce konferencja metodyczna pt. ” Jak skutecznie i efektywnie uczyć matematyki”. Do szkoły zostali zaproszeni nauczyciele przedmiotu razem z uczniami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nauczyciele wysłuchali niezwykle ciekawych wystąpień i prelekcji wykładowców z wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – dr  Mariusza Bieńka, dr Jerzego Mycki, dr Agnieszki Kozak oraz  pana Marcina Mazura i pani metodyk nauczycieli matematyki w Lublinie Elżbiety Marzyckiej. Na konferencji była również obecna pani Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty. Uczniowie w tym czasie uczestniczyli w warsztatach matematycznych prowadzonych przez pana Grzegorza Wieruckiego oraz zajęciach matematycznych z GeoGebrą z Kółkiem Dydaktyków MaFiI z UMCS. Konferencja była okazją do nawiązania kontaktu między nauczycielami z różnych szkół, oraz wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.

 

mam