Zapraszamy na próbę koncertu świątecznego z podkładem muzycznym w piątek po Jasełkach tj.  21 grudnia 2018 r.

Pani prof. A. Voloshyna prosi o osobiste potwierdzenie udziału.