Od dnia 12 marca 2020 r.  (czwartek) do dnia 25 marca 2020 r.  ( środa ) zajęcia w szkołach  zostają zawieszone.  Nauczyciele w tym okresie będą wykonywać pracę zdalnie.

Uczniowie i rodzice proszeni są o kontakt z nauczycielami i wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

Nauczyciele będą na bieżąco przygotowywać  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o szczególny nadzór nad dziećmi w tym okresie tzn.  o ograniczenie kontaktów dzieci z innymi osobami, unikanie miejsc gdzie są duże skupiska ludzi i dbanie o zasady higieny. Prosimy również o zachęcenie swoich dzieci do samodzielnej nauki w tym czasie, czytania lektur, uzupełnienia wiadomości  i rozwijania kompetencji , codziennego logowania się do dziennika elektronicznego. Postępujmy w tym okresie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i śledźmy na bieżąco komunikaty.

Dyrektor

II Liceum Ogólnokształcącego

im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Małgorzata Klimczak