W roku szkolnym 2017/2018 została uruchomiona nowa forma zajęć w ramach programu Klasa akademicka SGH – webinaria. Pozwalają one na udział uczniów w zajęciach online prowadzonych na żywo.

26 stycznia 2018 roku  klasa 2g objęta patronatem SGH, brała udział w webinarium prowadzonym przez dr Alberta Tomaszewskiego pt.  „Biznes według nowych zasad”. Uczniowie mieli możliwość ponownego spotkania z prowadzącym, który gościł w Zamoy’u w ubiegłym roku. Tym razem uczniowie poznali cechy zarządzania strategicznego nowoczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących nierzadko w turbulentnym środowisku. Prowadzący przybliżył na przykładach konkretnych firm współczesny model biznesowy, opisujący sposoby tworzenia przez firmę wartości a następnie czerpania z niej zysków.

1 2